Skontaktuj się z nami:

+48 880-60-10-10

(codziennie 9:00 - 21:00)

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży samochodów osobowych kolejna zmiana przepisów.

Nie dalej jak kilkanaście dni temu pisaliśmy o zmianach w przepisach dotyczących zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów osobowych, które weszły w życie z dniem 01.01.2014 r. Ministerstwo Finansów nie kazało nam długo czekać na kolejne zmiany.

Nie byłoby w tym może nic dziwnego gdyby nie fakt, że przepisy w obowiązującym od początku roku kształcie przetrwały zaledwie trzy miesiące.

Przypomnijmy, że jak dotychczas wynikało z brzmienia  § 3 ust. 1 pkt. 20 obowiązującego od 01.01. 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772), zwolnieniu od podatku podlegała sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze, lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wskazanych w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
  • należnej z tytułu WNT, lub
  • należnej od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Z zastrzeżeniem ograniczenia kwotowego odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

Niniejszym rozporządzeniem jednocześnie zniesiono obowiązujący do końca 2013 roku warunek min. półrocznego użytkowania auta przez przedsiębiorcę chcącego skorzystać z możliwości zwolnienia z VAT przy jego sprzedaży. Równocześnie w sensie prawnym straciło sens pojęcie „towarów używanych”, przy sprzedaży których do końca ubiegłego roku przysługiwało prawo do zastosowania zwolnienia.

Z dniem 01.04.2014 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.03.2014 r. dopiero co zmienione regulacje prawne ulegają ponownie istotnej korekcie. Podatnicy, którzy od 01.01.2014 r. mieli na mocy cytowanych wyżej przepisów prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży, od tej pory zobowiązani są stosować stawkę VAT – 23%.

Zespół Superleasing.pl