Skontaktuj się z nami:

+48 880-60-10-10

(codziennie 9:00 - 21:00)

Ciągłe zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z VAT

Istotna informacja dla wszystkich leasingobiorców - na początku kwietnia zmieniły się przepisy odnośnie odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku pojazdów wykorzystywanych w celach prywatnych lub służbowych, odliczenia mogą sięgać rzędu 50%.

Dotyczy to zakupu aut, których łączna masa nie przekracza 3,5 tony, a ich wykorzystanie znajdzie swoje miejsce w tak zwanych działalnościach „mieszanych”. Zmiana zasad jest korzystna przede wszystkim dla leasingobiorców, którzy zdołali wykorzystać przysługująca im wcześniej kwotę 6 tysięcy, bądź też znaczna jej część. W ramach obowiązującego od tej pory prawa nieistotne jest bowiem, czy klient do tego czasu zdołał wykorzystać powyższą kwotę. Przeciwnie – jeśli do tej pory dokonano odliczenia w maksymalnej wysokości (jednak nie więcej niż limitowe 6 tysięcy), leasingobiorcy mimo to przysługuje prawo odliczenia 50% od każdej kolejnej raty leasingu.

Oznacza to, iż wszyscy klienci, którzy zdążyli odliczyć maksymalna kwotę 6 tysięcy, a okres miedzy rozrachunkiem a wprowadzeniem nowego regulaminu jest zasadniczo krótki, zyskują na takim obrocie spraw. Różnica w dotychczasowym odliczaniu podatku VAT jest również korzystna dla użytkowników pojazdów droższych oraz bardziej luksusowych. Jeżelipodpisal i oni umowę na krótko przed zmianą przepisów, lub też zaraz po, nowe zasady także dla nich okażą się korzystne.

Warto również dodać, iż nowelizacja zakłada także możliwość odliczenia 100 proc. VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodu oraz zakupie paliwa. Dotyczy to pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów firmowych, w przypadku samochodów służącym celom prywatnym nadal nie można bowiem odliczyć VAT od paliwa. Jednak, by moc skorzystać z takiego rozwiązania, należy spełniać szereg ściśle określonych wymogów. W przeciwnym wypadku grożą wysokie sankcje karnoskarbowe oraz możliwość utracenia prawa do odliczenia pełnego podatku VAT. Dodatkowo, dostępna jest lista samochodów, które, ze względu na swoje cechy budowy, zostały uznane jako wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że nawet sporadycznie posłużenie się pojazdem do celu innego niż firmowy może pozbawić podatnika prawa do odliczenia pełnego podatku.

Wprowadzająca nowe uregulowania ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 1 kwietnia 2014 r.